Home

Audit financiar definitie

Audit financiar . Definitie termen juridic Dictionar juridic Audit financiar Definitie: activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor. audit financiar, activitate de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare a unei societăţi comerciale, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.. AUDIT, verificarea situaţiei unei societăţi comerciale la un.

ÁUDIT s. n. Examinare profesională a unor informații cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și independentă în raport cu un anumit standard.Audit financiar. [Pr.: a-u-] - Din engl., fr. audit Audit financiar. Teaha Management Consulting oferă servicii integrate de audit (Audit financiar, Due diligence financiar, audit intern) privind informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare.Suntem apreciaţi de către partenerii noştri mai ales pentru cunoştinţele tehnice de care dispunem, pentru independenţa consultanţilor noştri, precum şi pentru sprijinul pe.

Audit financiar . Definitie termen juridic - Drept Onlin

Cine suntem. Grupul de firme Audit TEAM, format din societatea Audit EAM Zuca SRL si societatea Audit TEAM Evolution & Development SRL, este specializat în servicii de audit (situatii financiare, statutar, intern, financiar, fiscal şi fonduri europene-structurale), contabilitate financiară, consultanţă contabilă şi fiscală, precum şi analiză financiară 5. 21 fîn plan naŃional, ci sunt asimilate, ca atare, standardele internaŃionale de audit. În plus, este preluat în aceeaşi lucrare în care sunt publicate standardele de audit, Audit financiar 2000, şi Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar Legislatia care se aplica in domeniu este Ordonanta de Urgenta nr 90/2008. Definitie Auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale; Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit Auditorul statutar sau firma de audit este numit(a) de.

MBO Audit&Accounting SRL CUI: 36661194; Nr. ORC: J12/3815/2016 Capital social: 1.000 ron 400379, Cluj-Napoca, str. Plopilor 56/23 tel: 0769 159 47 Auditul financiar: scop, prevederi legislative si beneficii pentru companii. Analiza performantelor financiare si a concordantei dintre datele contabile si conturile unei companii, realizata cu ajutorul persoanelor avizate in acest sens este cunoscuta si sub denumirea de audit financiar. Auditul poate fi intern sau extern, iar scopul unei. apel la cabinetele externe de audit iar ulterior marile entităţi au început să îşi organizeze compartimente proprii de audit intern. 1) Ştefan Crăciun - Audit financiar şi Audit intern, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, pag. 22 Cum poti deveni auditor financiar. Dobandirea calitatii de auditor financiar si dreptul de exercitare a profesiei se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). La baza acordarii calitatii de auditor financiar stau articolele 11 si 12 din Ordonanta de Urgenta (OUG) nr. 75/1999 cu modificarile si completarile ulterioare. Neamtu Horia (2013), Buna reputatie - averea cea mai de pret a auditorului financiar, Revista Practici de Audit Nr. 4 Corodeanu Daniela-Tatiana (2006), Etica, piatra de temelie a relatiilor profesionale, Revista Audit financiar Nr. 8 Mihailescu Ion (2007), Rigori si principii de etica ale auditorilor in misiunile de audit, Revista Audit.

Audit financiar | AM-PM Fiscont

Manual de audit financiar și audit de conformitate - Cuprins detaliat Secţiunea 4 - Raportarea. 4.1 Prezentare generală a etapei de raportare. 4.2 Declaraţia de asigurare - formularea unei opinii de audit. 4.2.1 Introducere. 4.2.2 Conținutul unei declarații de asigurare privind fiabilitatea Auditorul financiar sau societatea de audit trebuie să îşi păstreze scepticismul profesional pe tot parcursul misiunii de audit, considerând posibilitatea existenței unor erori materiale, inclusiv fraude, indiferent de experienţa anterioară a auditorului sau a societății de audit în ceea ce priveşte corectitudinea şi integritatea. Audit financiar afla mai multe. Contabilitate afla mai multe. Expertiza contabila si fiscala afla mai multe. Mediere afla mai multe. O echipa de incredere. Venim in intampinarea dumneavoastra cu experienta si profesionalismul cumulate in diverse domenii de activitate. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii clientilor nostri, atat in.

Audit financiar Dictionar juridic (dex

Definitie Audit: Examinare profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard) de calitate. Sistem de control si de verificare a documentelor contabile si financiare ale unei unitati.Audit aerian - inspectie de examinare oficiala in vederea determinarii eficientei sigurantei si calitatii unei aeronave, precum. Instituție financiară nebancară (IFN) este o entitate, alta decât instituțiile de credit (), ce desfășoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condițiile stabilite de lege. În cazul României, înființarea și funcționarea IFN-urilor sunt reglementate de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare..

audit - definiție și paradigmă dexonlin

Ce este auditul financiar? - Teaha Management Consulting

- Revista Audit Financia

 1. audit definitie dictionar online contabil financiar economic peste 300 de termeni contabil
 2. Probele de audit reprezintă informaţii competente, relevante şi rezonabile privind entitatea auditată, care susţin concluziile şi credibilitatea opiniei şi a raportului de audit. În cadrul auditului financiar, probele de audit confirmă şi susţin opiniile şi recomandările di
 3. Audit Financiar | Read 171 articles with impact on ResearchGate, the professional network for scientists
 4. DEFINITIE. ROL. OBIECTIVE 3 1.1. Evolutia istorica a activitatii de audit 4 1.2. Auditul financiar-contabil in Romania din perspectiva integrarii in Uniunea Europeana 5 1.3. Rolul auditului financiar-contabil 6 1.4. Obiectivele si functiile auditului financiar-contabil 9 1.5. Formele auditului financiar 11 1.5.1. Auditul legal 11 1.5.2
 5. area celor trei concepte am inceput de la simplu la complex in scopul unei mai bune intelegeri a acestora. 1.1 Auditul financiar ; definitie, istoric, rol In conditiile actuale ale dezvoltarii fara precedent a fenomenului de globalizare cand au loc tranzactii din ce in ce mai importante pe piata de capital, cand au loc.
 6. o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat acesta; o opinie de audit care exprimă în mod clar punctul lor de vedere potrivit căruia situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară și, după caz, dacă acestea respectă.

Due-diligence poate sa presupuna si realizarea unei anchete si a unui audit mai aprofundat al situatiei financiar-contabile a unei societati si reprezinta un demers foarte important realizat inainte de o investitie intr-o societate. O societate va fi investigata in mod amanuntit prin procesul de due-diligence, din toate punctele de vedere. Audit intern - definitie - obiective Audit intern: reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări o mențiune privind sediul auditorului financiar sau al firmei de audit.. Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice, în care scop trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea.

Definitie Audit financiar - Comunicate de pres

Audit statutar vs audit financiar - Contabilitate

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii decatre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate custandardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate deCamera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.2. autorizati pot sa desfasoare activitati de audit, iar in Romania - auditorii financiari. Astfel, primele doua definitii vadesc apropierea dintre audit financiar si controlul contabil. In schimb, in a treia definitie apare o categorie distincta de specialisti, iar pentru a intelege la c Audit financiar, servicii conexe şi de consultanţă în băncile comerciale, Bucureşti, Editura Monitorul Financiar, 2001 2 Stoian, Ana Audit financiar-contabil, Bucureşti, Editura Economica, 2001 3 Banca Naţională a României Legea bancară nr. 58/ 1998, cu modificările şi completările ulterioare 4 Banca Naţională a Românie

Poziţia financiară a întreprinderii reprezintă totalitatea activelor şi capitalurilor asupra cărora aceasta îşi exercită controlul. Analiza poziţiei financiare se realizează pe baza unor indicatori determinaţi cu ajutorul informaţiilor din bilanţ, respectiv activul net contabil/situaţia netă, fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă, pe care îi. Serviciile noastre. Riscul de piata si de credit - Asistăm clienții în evaluarea individuala a activelor, analiza și modelarea fluxurilor de numerar, revizuirea structurală și a documentatiei precum și testarea conformității post încheiere.; Gestionarea capitalului, riscul de lichiditate și trezorerie - Transformam si extindem la nivel global capacitatile clientilor de. Manual de audit financiar și audit de conformitate - Cuprins detaliat Secţiunea 4 - Raportarea. 4.1 Prezentare generală a etapei de raportare. 4.2 Declaraţia de asigurare - formularea unei opinii de audit. 4.2.1 Introducere. 4.2.2 Conținutul unei declarații de asigurare privind fiabilitatea Audit financiar: misiuni de asigurare și servicii conexe Preț 39 lei. cuprins [ carte epuizată ] Autori Eugeniu Țurlea, Aureliana Geta Roman, Horia Neamțu. ISBN 978-973-709-583-1. An apariție 2012. Nr. de pagini 208. Format 17x24. Culoare interior negru Legătorie broșat.

Auditor financiar Dictionar juridic (dex

 1. licenta definitie dictionar online contabil financiar economic peste 300 de termeni contabil
 2. Auditul financiar: definitie, obiective si principii generale _____ 16 3.1. Definitia auditului financiar _____ 16 3.2. Obiectivele si principiile generale ale unui audit al Aceasta forma de verificare este cunoscuta sub denumirea de audit financiar si se realizeaza de catre profesionisti independenti, persoane fizice sau organizati in.
 3. Ministerul ÎNDRUMAR UCAAPI Finanţelor Publice PLANIFICAREA MULTIANUALĂ ŞI ANUALĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN 2014 3 1. Introducere Cadrul general Îndrumarul privind activitatea de planificare multianuală şi anuală a activităţii de audit public intern reprezintă un document în care este descris un model practic de elaborare a Planului multianual al activităţii de audit.
 4. istrate.
 5. 6. Auditul financiar aupra formarii si utilizarii resurselor publice 7. Auditul sistemelor informatice 8. Auditul performantei: scop, mod de organizare si exercitare 9. Standardele internationale de audit despre etapele desfasurarii unei misiuni de audit financiar 10.Principiile organizarii si exercitarii activitatii de audit financiar
 6. ASPAAS autorizează ca firme de audit doar entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: e) firma de audit trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la buna reputaţie aşa cum sunt stabilite de către ASPAAS în baza prevederilor art. 5 din legea 162/2017. Auditorii financiari pot cere retragerea autorizării şi o.

Audit - Wikipedi

Audit), controlul intern este definit ca un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilă că obiectivele managementului sunt îndeplinite. ROMÂNIA În legislația română, prin Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată și ulterior pri AUDIT Financiar. 183 likes. Auditul financiar este o garantie pentru Afacerea TA 4.2.2. Rolul auditului financiar asupra controlului intern 4.2.3. Evaluarea sistemului de control intern 4.3. Probele de audit 4.3.1. Tipurile si cerintele probelor de audit 4.3.2. Criterii de evaluare a probelor de audit 4.3.3. Documentele de lucru si standardizarea lor 4.4. Procedeele auditului financiar 4.4.1. Efectuarea procedurilor de fond.

AUDIT FINANCIAR, AUDIT STATUTAR: ce inseamna, care e

 1. area conturilor si certificarea acuratetii lor -servicii de intocmire a.
 2. AUDITUL FINANCIAR. 1. Definitie, rol, obiective, extensiuni. La originile sale, cuvantul audit provine din latinescul audire care inseamna a asculta. Este vorba de ascultarea cuiva care prezinta o informare, o sinteza, o dare de seama, un raport. In limba engleza verbul to audit - auditing se traduce prin a controla, a verifica, a.
 3. Auditul financiar - definitie, rol Auditul reprezintă procedura, efectuată de către un profesionist competent si independent, de constatare, colectare si evaluare a unor probe privind informatiile cuprinse în situatiile financiare, în vederea exprimării unei opinii profesionale cu privire la gradul în care acestea sunt întocmite în.
 4. Title: Microsoft Word - Audit_financiar_Chersan_Tehnopress.doc Author: mircea Created Date: 5/29/2012 9:07:58 A
 5. Definitie Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera.
Licenta: Raportul de audit financiar (#178646) - GraduoSuport Curs Audit Financiar

Firma audit / Servicii audit / Audit financiar / Audit inter

funcţiunea financiar - contabilă ca funcţiune distinctă a întreprinderii. Această funcţiune s-a conturat odat cu formarea întreprindeă rii de tip capitalist şi cu amplificarea efortului financiar pentru dotarea aparatului de producţie. 3. Înainte de anul 1950, rolul principal al funciunii financiare era ţ de a c ă uta ş i de a ob In principal cei care activeaza in domeniul audit intern au terminat studii economice sau au lucrat in aria finante contabilitate, audit financiar, sau intr-o firma in aria operationala. Asta nu inseamna ca este imposibil sa lucrezi ca auditor daca nu indeplinesti aceste conditii dar cu siguranta este mult mai greu 3. C. Afanase - Audit contabil financiar - suport curs 2009 * * * 4. Camera Auditorilor Financiari din Romania, . Audit financiar 2009 Standarde. Codul etic, Ed. Irecson, Bucureşti, 2009. Unitatea de invatare III . PRAG DE SEMNIFICATIE SI RISCUL DE AUDIT

Incepand cu anul 2016, pesoanele fizice care au in proprietate cladiri trebuie sa plateasca impozit pentru ele, in functie de destinatie. Cladirile au fost impartite de Codul fiscal in Cladiri rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta (cladirile folosite partial in scop nerezidential si partial pentru locuit), ne spune simplu Ghidul ilustrativ -Impozitul pe cladiri realizat. Agenția de Audit Financiar AFIL S.R.L. a executat serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică. Ovidiu Ilieș, Director Direcția Fonduri Europene Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaș În opinia auditorului, bazată pe activităţile de audit efectuate, raportul financiar, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă a situaţiei patrimoniale şi celei financiare ale Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, la data de 31.12.2010, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil Raport audit financiar - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Raport audit financiar. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Raport audit financiar.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Raport audit financiar

(PDF) 212882821-51456355-Audit-Financiar-Contabil

Sectorul control financiar și audit intern, încă de la înfiinţarea sa (ianuarie 2011), a coordonat activități specifice în control și audit intern. În perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015, coordonator al sectorului a fost dl. ec. Teodor IAMANDI, iar ulterior PC Pr. Marian TĂNASE.Din decembrie 2016 activitatea de coordonare a sectorului a fost preluată de către Arhid Obiectivele si principiile auditului financiar 3 1.3. Demararea auditului financiar 8 1.3.1. Orientarea ?i obiectivele planific?rii auditului 8 1.3.2. Elaborarea planului misiunii de audit 10 1.3.3. Pragul de semnifica?ie ?n auditul financiar 13 1.4. Documenta?ia ?n auditul financiar 16 1.5. Probele de audit 18 1.6. Cadrul legislativ al. Firmă de audit - structură comercială având ca obiect al activității sale verificarea obiectivității rezultatelor financiar-economice ale întreprinderilor, băncilor, altor structuri comerciale, veridicității ținerii eveidenței contabile și scriptelor, exactității indicilor din bilanț, corespunderea activității unității. Financial management is generally concerned with short term working capital management, focusing on current assets and current liabilities, and managing fluctuations in foreign currency and product cycles, often through hedging (see Corporate finance § Financial risk management ). The function also entails the efficient and effective day-to. CAP. 4. AUDITUL FINANCIAR 4.1.Programarea si actualizarea auditului financiar 4.1.1. Planul de audit 4.1.2. Continutul cadru 4.1.3. Elaborarea programelor detaliate de audit 4.2. Sistemul de contabilitate si control intern 4.2.1. Evaluarea situatiilor financiare 4.2.2. Rolul auditului financiar asupra controlului intern 4.2.3. Evaluarea.

Auditul statutar - Contabilitate fiscalitate monografii

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 şi 10 din anexa nr. 1. ART. 4 (1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3*). (2) Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar-contabile

Scopuri si beneficii ale auditului financiar colorful

Deloitte provides industry-leading audit, consulting, tax, and advisory services to many of the world's most admired brands, including 80 percent of the Fortune 500. As a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a network of member firms, we are proud to be part of the largest global professional services network, serving our clients in the markets that are most important to them Societate cu statut de membru corporativ ANEVAR/UNEAR Romania, Bucureşti, Sector3, Str. Energeticienilor 9-11 J40/17828/2007 RO 22449982 RO35 BTRL 0440 1202 G930 07X deductibil definitie dictionar online contabil financiar economic peste 300 de termeni contabili Resurse Webmaster Autoritatile Statului Publicitate Calculator salarii Contact . Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate! Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate.. În cadrul ştiinţelor economice, managementul financiar este o ştiinţă relativ tânără apărută la mijlocul secolului XX. La începutul sec XX, când finanţele s-au constituit ca un domeniu de studiu separat, atenţia primordială se acorda analizei aspectelor juridice unor asemenea fenomene cum sunt: fuziunile, asocierile, formarea de noi firme, precum şi unor emisiunea diverselor. ANALIZA FINANCIARĂ - Definitie. ANALIZA FINANCIARĂ reprezintă o metodă e cercetare a fenomenelor şi proceselor economice din punct de vedere financiar. Analiza financiară studiază cheltuielile, veniturile şi rezultatele financiare pe care le antrenează orice activitate economică pentru a descoperi cauzele care au influenţat pozitiv.

Cum poti deveni auditor financiar - Contabili din Bucurest

Soluţia este convenabilă atat din punct de vedere financiar cat şi din punct de vedere tehnic al protecţiei reale oferite. Asigurarea îşi arată cu adevărat utilitatea în cazul pericolelor şi riscurilor create de calamităţile naturale. Aceste riscuri, prin definiţie, nu pot fi reglate sau controlate şi sunt efectul mai multor. Riscul - componentă firească în lumea afacerilor Asistent univ.drd. Ştefăniţă ŞUŞU Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică E-mail: stefanitas80@yahoo.com; stefanitas@seap.usv.ro The opinions if the experts that activate in this field converge towards risk normality, thi Analiza financiara, analiza economico financiara, necesitatea şi rolul analizei financiare, Sursele de date şi organizarea analizei financiare, Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza financiară, Indicatorii rentabilităţii, Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii, Indicatorii de gestionare a activelo Programa pentru Limba si literatura romana 5-8 Audit Financiar Contabil Cursul 4 Cursul 2 3 Control financiar 305923712 Proiect de Lectie Contabilitate Proiect Didactic Prelucrarea primară a datelor statistice. Preview text. Taxonomia lui Bloom pentru domeniul cognitiv Nivelul Definitie Exemple de verbe Exemple de Obiective. Cunoştinţe. prorata definitie dictionar online contabil financiar economic peste 300 de termeni contabili Resurse Webmaster Autoritatile Statului Publicitate Calculator salarii Contact . Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate! Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate..

Etica in Auditul Financiar - Proiecte

Ø controlul financiar; Ø inspecţii. Consultanţii externi pot fi experţi în domeniu sau membrii ai unor cabinete de audit specializate în oferirea serviciilor de consultanţă în cele mai variate domenii (IT, mediu, legislaţie europeană, tranzacţii internaţionale) exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. g) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanţe ş de societate pe parcursul exercitiului financiar din care se scade impozitul pe profit datorat. Marja profitului net arata cat profit net genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscala a companiei

Etica profesională - ASPAA

MANDATARUL FINANCIAR COORDONATOR PENTRU PLUS LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2020 Nume: SAVVY AUDIT S.R.L. | Cod unic de identificare: 11200033 ©2020 - Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate | Strada Finlanda nr. 15, Sector 1, Bucureșt Capitolul 4. Management financiar, Control intern, Audit și managementul calit. 2.1. Efectuarea auditului financiar si de certificare a bilantului contabil in baza O.G. nr. 65/19.08.1994 privind organizarea activitatilor de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/24. 05.1995 (M.Of. nr 103/29.05.1995). 2.2 1 aprobat, director, prof. claudia niţu registrul riscurilor la nivelul compartimentiului contabilitate din cadrul colegiul tehnic energetic constant Departamentul Financiar Contabil are in principal urmatoarele atributii: realizarea planului de achizitii publice al institutiei; organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractelor pentru activitatile contractate

Auditul statutar definiţie, rol şi obiectiveReferat: Auditul Creantelor Comerciale (#439202) - GraduoReferat Teme Audit

servicii de audit financiar Proiect Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu - program de formare continuă de specialitate de tip blended learning Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaşter Grafic circulatie documente - Contabilitate, financiar, buget Lista de activitati - Contabilitate, financiar, buget Obiective specifice - Contabilitate, financiar, buget. Fond locativ, asociatii de proprietari. Procedura operationala - Activitatile primariei in relatiile cu asociatiile de proprietar Planificarea si organizarea activitatii de gestiune si audit financiar in cadrul firmelor in conditii de asumare a responsabilitatii specifice pozitiei decizionale detinute, Evaluarea nevoilor si planificarea propriei traiectorii in cariera in vederea diversificarii si imbogatirii competentelor profesionale, in acord cu exigentele societatii. Activitățile de consiliere desfășurate de către Direcția audit intern și structurile teritoriale subordonate cuprind următoarele tipuri de misiuni: c) formarea și perfecționarea profesională, destinată furnizării cunoștințelor teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlul intern.