Home

Normativ p100/92 clasa de importanta

În acest articol denumit Clasa de Importanta a Constructiilor am încercat să-mi clarific cei doi termeni Clasa și Categoria.. Destul de confuză formularea din art4, reg. 1997 în care regulamentul definește încadrarea categoriilor construcțiilor în (alte) categorii dar și în clase Seria normativelor elaborate fara control politic incepe cu P100/92 si ajunge la P100-1/2013, si prevede o clasificare in 4 clase de importanta, cu clasa de baza III pentru constructiile obisnuite cu coeficient de importanta 1 si cu coeficienti majorati de 1,2 si 1,4 pentru clasele superioare I si II si cu coeficient redus 0,8 pentru clasa IV. Extras din Normativul P100-92, cu modificarea cap. 11 si 12, elaborat de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, aprobat de MLPAT-DGRAT prin Ordinul 71/N din 07.10.1996: 11.6. INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN CLASE DE RISC SEISMIC . 11.6.1

clasa de importanta II - cf. Normativ P-100-92; P. 100/10-2006 cat. de importanta C /cf. HGR 766/97 risc de incendiu mediu grad de rez. la foc IV POT existent = 2.81% CUT existent = 0.03 limita zona studiat CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE IMOBIL A1 - normativ p100/1992 grad de rezistenta la foc conform.. CLASA DE IMPORTANTACONFORM NORMATIV P100/1992. GRAD DE REZISTENTA LA FOCCONFORM NORMATIV P118/1999. ZONA SEISMICA DE CALCUL. CONFORM NORMATIV P100-1/2006. Rs III. III. 0,7 s. C - zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului 0,08 g - perioada de colt a spectrului de raspuns (Tc) - gradul de seismicitateCONFORM NORMATIV PSR 11100/ 1-199 Normativ privind proiectarea realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii indicativ n

Clasa de Importanta a Constructiilor Urban Ambitio

 1. Conform Normativ P100 - 92 Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, zona seismica de calcul este caracterizata prin urmatoarele elemente: clasa de importanta a constructiei este IV. zona seismica de calcul D. perioada de colt Tc = 1,5
 2. categoria C de importanta - normala (conform HGR nr. 766/1997) clasa III de importanta, conform Normativ P100-92. clasa IV de importanta, conform STAS 4273-83. III.7. Profilul si capacitatile de producti
 3. a, in mod operativ, incadrarea in clase de importanta, in vederea realizarii unul nivel de protectie antiseismica prevazut atat din punct de vedere tehnic, cat si economic sunt, conform normativului P100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si.
 4. istrativ
 5. e

Categorie de pericol de incendiu: Risc mediu/mic de incendiu. Categoria de importanta a construcției « C », conform Regulamentului aprobat. Q de HGRnr.766/1997. Clasa de importanta « II » conf.Normativ P100-92 si conform Normativului P118-99. INSTALAT!! SANITAR vedere tehnic, cat si economic sunt, conform normativului P100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a . constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice Clasa IV Constructii de importanta redusa. instalatiile si echipamentele respective, se pot incadra in clase de importanta a restului sistemului cladire Download. Normativ blocuri ceramice cu goluri.pdf. Rad Roxana Gabriela. IPCT STRUCTURI Membru al GRUPULUI DE FIRME IPCT Str. T. Arghezi nr.21, Sector 2, 70132 PROIECTARE, CONSULTANTA, CERCETARE, EXPERTIZARE - STRUCTURI Bucuresti,ŢII tel. , fax: 212.48.55 CONSULTAN GHID DE PROIECTARE SI EXECUTIE, IN ZONE SEISMICE, A STRUCTURILOR DE.

MLPD Clasa de importanta a constructiei este II stabilita conform P100-92. Categoria de importanta este C stabilita conform HGR766/98. Gradul de rezistenta la foc este III , riscul de incendiu MIC stabilit conform P118/99. Conform capitolului 11 punct 11.1.9 tabel 11.2 din Normativ P 100 - 92, completat i modificat în anul 1996.

Funcţiile depozitului, clasa şi categoria de importanţă (inclusiv modul de stabilire şi modificările suferite, pornind de la corespondenţa clasei de importanţă cu situaţia actuală) 1.4. Componentele lucrării (elemente de retenţie, instalaţii de depunere a deşeurilor, sisteme de colectare şi evacuare a apelor etc. La 50 de ani de la intrarea in vigoare a Normativului de proiectare seismica P 13-63, autorul prezinta si comenteaza evolutia cerintelor de rezistenta pentru structurile si elementele nestructurale din zidarie conform reglementarilor succesive care au fost in vigoare in aceasta perioada. In lucrarea de fata sunt analizate succesiv: 1. Evolutia distributiei si a intensitatii infp.r de un sistem de b ăi cu apa cald ă şi înc ălzire central ă. Romani au construit apeducte pe structuri supraîn ălţate pentru a asigura panta necesar ă transportului debitului de ap ă spre un rezervor de distribuire iar apoi apa era transmis ă prin trei conducte de plumb c ătre fântâni, bai publice şi casele private.. SISTEM CONSTRUCTIV PROIECTAT: Clasa de importanta a constructiei, conform normativului P100/2004 este III. Categoria de importanta D conform HGR 766/97. Conform normativ P100/2004 Orasul Craiova se afla in zona seismica E, careia ii corespunde gradul de intensitate seismica VII (pe scara M.K.S.) avand un coeficient de seismicitate Ks=0,12 si o.

Observatii si propuneri la normativele seismice P100-1

Clase de risc seismic - Siteul Asociatiei de Proprietari

 1. Caracteristicile principale ale constructiilor: Categoria de importanta a constructiilor este normala C conform ordinului MLPTL , nr 31, (publicat in BC4/96) .Clasa de importanta III conform Normativ P100/92
 2. - NP068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare; - P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 4. INFORMATII LOCATIE 4.1 Amplasamentul investitiei se afla in municipiul Cluj Napoca, cartierul Grigorescu, pe strada Donat, nr. 67-103
 3. 2. Normativul P 100-92 intr& in vigoare la 1 mai 1992. 3. La aceeasi datH inceteazj. v a l a b i l i t a t e a Normativului pentru proiectarea antiseismic a construc!Jlor de locuinte, social-culturale, agrozoetehnice si industriale indicativ P 100-91, aprobat de MLPAT-DCLP cu ordinul nr. 3/N din 01 aprilie 1991. J 4
 4. imi a betoanelor utilizate in elementele structuralc participante la preluarea acfiunii seismice va fi B, 15

Proiectarea elementelor din clasa de ductilitate nalt 93 . 5.3.1. Condiii referitoare la materiale 93 P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale Normativ Securitate Incendiu_Faza I - 2013. IMOBIL LOCUINTE P+6E - Clasa de importanta: III (conform. Date ale amplasamentului cladirii: Localitatea: Bucuresti; Clasa de importanta si de expunere III, I=1.0 Conditii seismice: o ag - acceleratia terenului 0.24g o TB = 0.16 s o TC = 1.6 s o Clasa de ductilitate H (determinata de conditiile seismice) Zona de zapada: C, s0,k = 2.0 kN/m2; Terenul de fundare Caracteristicile terenului de fundare.

clasa de importanta conform P100/92 este cl. IV. respectarea prevederilor cuprinse in Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor indicativ NP 55-88 si Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din. - construcţiile din clasa a III-a de importanta (construcţii de importanta normală), proiectate pe baza hârtii de zonare seismică STAS 11100/0-77, începând cu data aplicării Normativului P100-78, în afară de cele situate în amplasamentele pentru care zonarea seismică din Normativul P100-92 prescrie condiţii mai severe decât. Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA ³C DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA III DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92). I.04 - Elemente de trasare : Hala : • limita de proprietate dinspre Nord-Vest D=7,10m ; • limita de proprietate dinspre Nord-Est D=3,75m In conformitate cu normativ P100-92 (pentru asigurarea antiseismica a constructiilor) aprobat de M.L.P.T.L. si in conformitate cu STAS 10100/0-75, structura de rezistenta se incadreaza in clasa III-a de importanta. In conformitate cu HGR nr. 766/1997, constructia se incadreaza in categoria de importanta C (normala) CADRU NORMATIV DE ORGANIZARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL Cadru documentelor de politici curriculare: Codul Educației al Republicii Moldova. Chișinău, 2014, nr. 152 din 17.07.2014. Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 319- dependenţă de situaţia concretă creată în clasa de elevi)

- clasa de importanta III - categoria de importanta C - 2. AMPLASAMENT 2.1 Descrierea amplasamentului si a cotei +0,00 - seism zona seismica de calcul C -Normativ P100-92 avind -perioada de colt Tc= 1,5 sec - coef. seismic global Ks= 0,20. STAS 4273 83 Constructii Hidrotehnice 1 Clase de Importanta. Cargado por. Ţîc Alexandru. 100% (1) 100% encontró este documento útil (1 voto) 2K vistas 8 páginas. Información del documento. hacer clic para expandir la información del documento. Título original. STAS-4273-83-Constructii-hidrotehnice-1-Clase-de-importanta.pdf

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE IMOBIL A1 - normativ p100

 1. Clasa de importanţă a constructiei, conform normativului P100/2004 este III. Categoria de importanţă D conform HGR 766/97. Conform normativ P100/2004 Orasul Craiova se afla in zona seismica E, careia îi corespunde gradul de intensitate seismică VII (pe scara M.K.S.) având un coeficient de seismicitate Ks=0,12 şi o perioadă de colt Tc=0.7s
 2. - constructiile din clasa a III-a de importanta (constructii de importanta normala), proiectate pe baza hartii de zonare seismica STAS 11100/0-77, incepand cu data aplicarii Normativului P100-78, in afara de cele situate in amplasamentele pentru care zonarea seismica din Normativul P100-92 prescrie conditii mai severe decat standardul sus.
 3. Clasa de importanta III (P 100) Grad rezistenta la foc CABINA II (P 118) - Normele de proiectare P100/92, NP 118/99, NP 004-03 si . Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
 4. Constructiile proiectate si executate se incadreaza la Categoria D de importanta (conform HGR nr.766/1997) si la CLASA IV de importanta (conform Normativului P100/92).-1.04-Elemente de trasare-Plan de situatie topo-cadastral. Vecinatati-Nord-strada Nichita Stanescu, Sud-drum proiectat, Est-lot4, propr.Nicon Palaghia, Vest-strada Agricultorilo
 5. 2.6.18. În dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri cu înaltimea mai mare de 2,5 cm. Daca acestea sunt necesare, se vor racorda la pardoseala prin pante. In situatiile admise de normativ usile de evacuare practicate în alte usi cu dimensiuni mari, pot avea praguri cu înaltimea cât mai mica, dar nu mai mult de 0,40 m. Scari interioar

-categoria de importanta -normalaC-clasa de importanta III P100/92-zona seismica de calcul D (Ks=0,16;Tc=1,00)P100/92-grad de rezistenta lafoc I-II P118/99-risc de incendiu-mijlociu, cu luarea masurilor compensatorii prevazute in normativ. 5.1.7 Igiena,sanatatea oamenilor,protectia mediului 5.1.7.1. Igien In conformitate cu aceasta clasa de importanta, parametrii care intra in calculul incarcarilor seismice (cf. 5.3 din P100-92), sunt: o coeficientul de importanta al constructiei = 1.2 pentru clasa II de importanta (tabel 5.2); o zona seismica de calcul: zona E (BAIA MARE); o coeficientul seismic al zonei: ks = 0.12 pentru zona seismica E (tabel. c) Incadrarea comform STAS 10100/0-04 anexa II clasa de importanta IV - constructie de importanta redusa. Incadrarea din punct de vedere al protectiei antiseismice: Conform normativ P100-2004 zona ce urmeaz a a fi construita este situata în microzona C din punct de vedere seismic valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului este ag=0. Pe baza acestor criterii construcţiile se clasifică în patru clase de importanţă, conform P 100-92/96 Clasa I Construcţii de importanţă vitala pentru societate, a căror funcţionalitate.

(PDF) Normativ privind proiectarea realizarea si

Ordinul 170/2005 ( ORDIN Nr. 170 din 15 februarie 2005 privind aprobarea Reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de Legea nr. 10/1995, indicativ NP 102-04 Categoria şi clasa de importanţă Categoria de importanţă, conform Hotărârii de Guvern nr. 261/1994 Anexa 2A - este construcţie de importanţă deosebită.(C-II). Clasa de importanţă conform Hotărârii de Guvern nr.766/1997 art 6 respectiv conform Normativ P100/92 tab. 5.1 este - clasa de importanţă deosebită(clasa II ) Constructia este situata în zona seismica de calcul ''D'' conform Normativ P100-92 , având coeficientul seismic Ks = 0.16 si perioada de colt Tc = 1.00 sec. Clasa de importanta a cladirii este IV. Destinatia cladirii este de locuinta. Forma în plan a constructiei este aproape dreptunghiulara, cu dimensiunile exterioare de _____ m. Nivelul de. Zona seismica de calcul, pentru Campina, este B, cu ks=0.25 si Tc=1.5 sec (conform normativului P100/92). Natura terenului de fundare o constituie situatia existenta a amprizei strazilor. Planimetria strazilor prezinta pante relativ normale. Strada Maramures este amplasata in zona neinundabila. Patul strazii - o reprezinta sistemul rutier.

DETALII RACORD LATERAL 2/ PLANSEE CERAMICE POROTHERM 45 SI POROTHERM 60 GHID DE PROIECTARE SI EXECUTIE Plansee din grinzi de beton precomprimat in invelis ceramic si blocuri ceramice PTH 60 sau PTH 45 1. Definitii 1.1. Planseu = Element de constructie in forma de platforma care separa etajele unei cladiri 1.2 Către, S.C. _____________________________ Vă facem cunoscut că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu nr. 128-130.

Conform macrozonării seismice, după Normativ P100-92 - localitatea Arad se încadrează într-o zonă seismică de calcul notată cu D căreia îi corespund K=0,16; Tc=1,00. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este de 0,80 m. CAILE DE ACCES. Accesul in amplasament se va asigura de pe străzile existente ale localităţii BARZAVA 26. NP012-1997 (1997): Normativ pentru calculul elementelor din otel formate la rece. Buletinul Construcþiilor, Vol. 15, 1998. 27. NP041-2000 (2000): Normativ de calcul pentru construcþii metalice cu diafrag- me din tablã cutatã. Buletinul Construcþiilor, Vol. 19-20, 2001. 28. NP042-2000 (2000): Normativ privind prescripþiile generale de. MEMORIU DE PREZENTARE . Intocmit conform ORD. NR. 135/76/841.284/2010. Anexa nr 5 la Metodologie. pentru. Modificare proiect autorizat conform AC 2097/03.12.2014: Construire imobil 2S+P+11-13E+Terasa circulabila prin: Supraetajare cu un nivel, o singura data, in suprafata de maximum 20% din suprafata construita desfasurata conform legii 50/ 29.07.1991 Art.2(4) al Cladirea a fost proiectata pentru gradul seismic 7 si clasa de importanta 1 (ks=0,05), in conformitate cu Normativul P13/70 Normativ pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice si STAS 2923-63 Harta de zonare seismica a teritoriului Romaniei. 4.3.2. Lucrarile de amenajar

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale. iar categoria de importanta a constructiei este tip ``C`` constructie de importanta normala, clasa III conform normativului P100/92. In baza rolului activ prevazut de art. P100-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte , social-culturale, agrozootehnice si industriale P10-77 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Materiale - clasa de importante III a constructie conform tab. 5.1 din P100/1-2006; - categoría de importanta conform HG 766-97 este C; - conditii seismice ag=0,24, TC=1,6;TB=0,16 conform P100/1-2006. V. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI Pe baza proiectului de arhitectura intocmit s-a proiectat structura de rezistenta a unei locuinte unifamiliale Din punct de vedere seismic, conform SR 11100/1-93 amplasamentul se gaseşte în zona cu gradul VII (sapte) de seismicitate, iar conform Normativ P100/92 şi Indicativ NP - 055 - 01 aprobate de MLPTL zona de calcul este zona B cu parametrii seismici Ks= 0,25 si Tc= 1,00 sec Hotărârea nr. 626/2013 Hotarea Consiliului Local nr. 626 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii Schimbare sistem învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială Traian (Scenariul 1

Canalizare menajera in comuna Calarasi - rasfoiesc

Domeniu: PROPRIETATE INTELECTUALĂ . Drepturi de autor, drepturi conexe . Condițiile în care se pot ataca considerentele: În pofida formulării prea largi a textului, interpretarea sistematică a art. 461, care conține o regulă urmată de o excepție, dar și a întregului articol 461 în economia de ansamblu a Codului (îndeosebi art. 33 și art. 458 alin.1), rezultă că nu orice. CERT SYSTEMS At UL I-AI LA i n ÎL URA Sute ae € 3 n SE 0251-SR EN ISO 9001:2008 d e A M G d 20104-SR EN ISO 18001:2008 Str. Simion Barnutiu, nr.21, Timisoara,300133 i Str. Martir lon Miron, nr.25, Timisoara, 300290 SA 8000 : 2008 A A M G Cod fiscal RO 14272986 Nr.reg. comert: J35/1222/2001 10134-5R EN ISO 14001:2005 Telffax: 0256 206341, 0256 202227 e-mail:carmen.cuc(Qtehmabat.ro, office. u0002 Revista Construcþiilor u0002 iunie 2014. De mare interes s-au bucurat echipamentele de foraj KLEMM, care se monteazã pe braþul unui excavator purtãtor, fiind acþionate de instalaþia.

Nesecret - Anp

- Categoria de importanta (conform HGR nr. 766 / 1997) : D - Clasa de importanta (conform Pl00-1 / 2013) : IV - Zona seismica ( conf . normativ Pl00/2013) : ag = 0,15 g; Tc= 0,7 sec. DESCRIEREA INVETITIEI PROPUSA este urmatoarea Sudurile sunt de clasa de calitate C3 conform indicaţiilor de pe planşe. Ele au fost recomandările cuprinse în normativul P100-92, Anexa E2, punctele E.2.1.5. - E.2.1.10 şi din - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiiilor civile si industriale. (Asa cum s-a mentionat in paragraful 4.3.2 din Normativ, in cazul in care structura este realizata in exclusivitate din elemente cu sectiuni de clasa 3, avand regularitate in plan orizontal si vertical, fiind corespunzator configurata din punct de vedere seismic printr-un sistem de contravantuiri adecvat si avand o supra rezistenta de 20% a. Procedura de citare este legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor. Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din data de 31.01.2012, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. TRIBUNALUL. Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele

Video: Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si important

Constructia va avea in componenta ei urmatoarele: 14 module de clasa cu cate 1 sala de joaca/ de dormit, vestiare si grupuri sanitare pentru copii in fiecare 2 module; Sali multifunctionale in care copiii de peste un an vor lua masa pe fiecare nivel; spatii comune, cabinet medical, spatii personal, bucatarie, vestiar, adaposturi de protectie civila, depozitari Categoria de importanta a fost ìncadrata conform HGR nr. 766/11.1997 si Legea privind calitatea ìn constructii - Legea 10/24.01.1995 - categoria C-Normala. III.4. Incadrarea ìn clasa de importanta. Incadrarea lucrarilor ìn clasa de importanta,la traversarea paraului Saratel, a fost facuta ìn conformitate cu STAS 4273/83 dupa cum urmeaza

Confom normativului P100/92 (Normativ pentru proiectarea antiseismică a constucţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale), amplasamentul care are stabilitatea generală şi locală asigurate. Categoria şi clasa de importanţă, conform HG 766/97 şi P100: - Clasa de importanţă - IV - Categoria de. DOCUMENTATIE PENTRU AVIZE Plan Urbanistic Zonal- Statiunea Movila Miresii, jud. Braila Beneficiar: Consiliul Judetean Braila. Proiectant general: UNIVERSITATEA DE ARHITECTU - adâncimea de îngheţ minimă : 90 cm de la CTN Clasa de importanţă este VI, conform Normativ PI00 - 92 iar categoria de importanţă , conform H.G. nr. 766/1997 este redusă D . Gradul de rezistenţă la foc, conform Normativ PI 18/1999 este IV. Cerinţele de verificare Al. I. INFRASTRUCTUR Suprafata fondului forestier aflata in teritoriul administrativ este de 3233.16ha aflate in administrarea Ocolului silvic Gircina (366,20ha) si Vaduri (2866,96ha) inclusiv padurea Gosman - rezervatie naturala ctg. IV - sit de importanta comunitara. Prin propunerile de dezvoltare a zonelor plantate se va realizeaza un indice de 25,57 mp.

Curs: Calculul si distributia fortelor seismice (#345984

Ordin nr. 161 din 15/02/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, indicativ GP 106-04 Publicat in Monitorul Official, Partea I nr. 338 din 21/04/2005 In conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in temeiul art. CONSTRUCTIILE DIN CLASELE DE IMPORTANTA t-Iil (P 100-g2l AVARII ALE ELEMENTELOR DE ADAruE P100-92, precum gi de prescripliile din acest domeniu (ziddrii). in principiu, se {ine seama de avariile existente in toate elementele clddirii, de rezultatele incercdrilor de laborator asupra materialelor din clf,direa ce se consolideazd, de.

Hotărârea nr. 80/2015 - Index normativ loca

- se determina conform normativ P100-92 astfel: S1 = c1 x G =6160.901 S1 = incarcarea din seism in modul 1 de vibratie c1 = a x ks x b1 x y x e1 = 0.1 - coeficient seismic global, pt. modul 1 de vibratie 1 - pentru clasa de importanta III ks = 0.2 b1 = 2.5 - pentru T1 < Tc 0.2 - pt. hale parter cu 1 deschidere, pe directia necontravantuita in. Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999 Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate.

(PDF) Normativ blocuri ceramice cu goluri

Cladirea este situata in zona seismica de calcul C, cu perioada de colt 1,0 sec, in zona B privind incarcarile date de zapada, in zona A privind incarcarile date de vant si in zona IV climatica. Constructia se incadreaza in categoria de importanta C conf. HG 261/94 si clasa de importanta III conf. normativ P100-92 Categoria de importanta a constructiei este normala - C' conform HGR 766/1997, clasa de importanta III. 2. STRUCTURA DE REZISTENTA. Constructia are o structura din cadre B.A.(beton armat), stalpi cu sectiuni de 35x35 cm, cu deschiderile cadrelor cuprinse intre 1.20-6.00 m. Inaltimile de nivel de 3.00m Evaluare forta seismica echivalenta a cladirii conform P100-92 = ks= T= Tc= r= = r= cr = Sr= 0,25. 1 Clasa de importanta III PLOIESTI 0,7 s 1,5 s PLOIESTI 2,5 s 0,2 structura de beton armat -peretii nestructurali nu interactioneaza cu str. 0,8. 0,1 5322,24 kN. P100-92 Evaluare forta seismica echivalenta a cladirii conform P100 -1/200 Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa III si Clasa IV de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12) Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in categorii de urgente, conform Normativului P100-92 (neincadraten in clasa de risc seismic corespunzatoare, conf. cap. 11 si 12

ORDIN nr.1.099/21N din 1999/2000 al ministrului apelor ..

Drepturi de autor, drepturi conexe condițiile în care se pot ataca considerentele: în pofida formulării prea largi a textului, interpretarea sistematică a art. 461, care conține o regulă urmată de o excepție, dar și a întregului articol 461 în econom Exemplu de Rezolvare Problema Inginerie Structurala 1 . problema inginerie structurala. Inginerie tisulara . utilizarea celulelor stem in ingineria tisulara. Pauliuc,Dinu Geologie Structurala . Geologie structurala concepte,clasificari,tectonica globala. Matlab Pentru Inginerie Planul de dezvoltare durabila al municipiului gherla referat. PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILA AL MUNICIPIULUI GHERLA Cap.1. Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa Prezenta documentaţie, întocmită în conformitate cu prevederile Legii 453/2001, cuprinde piesele scrise si desenate pentru faza de proiectare S.F. si se referă la realizarea lucrarilor de construire a CENTRULUI DE IMAGISTICA. Potrivit P100/92, imobilul se încadrează în clasa II de importanţă Scenariu de securitate la incendiu by andrei_betea. Abrir el menú de navegación. Cerrar sugerencias Buscar Busca

Evolutia prevederilor de proiectare seismica pentru

Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde ii. Blocuri din grupa 2b Regimul de înlime maxim acceptat (n) i densitatea minim a pereilor (p%) se vor lua din tabelul urmtor în funcie de : - Zona seismic de calcul conform P100-92 - Clasa de importan a cldirii (coeficientul ) A. Cladiri cu regularitate structural în plan i în elevaie (pentru care = 0.40) Tabelul 3. Zona seismic On de tom y jerry diferencia entre la intranet y extranet snowpiercer movie, back poster 2014 manija puerta ford galaxy beto's clearfield utah liverpool 15/16 away using math symbols in word 2010 sanni kiinni lyric pmi narbonne ouest traser h3 professional shadow p6600 weber 21301 condiment holder vietnamese, once salt pepper shrimp recipe.